Przeprowadzenie wycieczki


Marsz

    Tempo wycieczki to około 3-4 km na godzinę, regulowane jest ono siłami najsłabszego uczestnika.
Nie powinno się wędrować więcej niż 7-8 g. dziennie. Po każdej godzinie zaleca się krótki odpoczynek, dłuższy do 1 g. powinien wypaść około południa i należy połączyć go z posiłkiem.
Nikt z uczestników wycieczki nie powinien oddalać się od grupy, wyprzedzać lub zostawać w tyle.
Wskazane jest aby pochód otwierali i zamykali najbardziej doświadczeni i silni uczestnicy wędrówki.
W wysokich partiach Tatr należy szczególnie uważać na to aby nie strącać kamieni podczas przejść wąskimi ścieżkami.
Idźmy zawsze wyznaczonym szlakiem bez żadnych skrótów.


Odpoczynek i posiłki

    Kierownik ustala kiedy i gdzie zatrzymujemy się na odpoczynek. Najlepiej jeżeli jest to miejsce atrakcyjne widokowo.
Częste przystawanie podczas wędrówki jest męczące.
Absolutnie niedopuszczalne jest w górach PICIE ALKOHOLU !!! Alkohol podczas znacznego wysiłku jest niebezpieczny dla zdrowia. W stanie nietrzeźwym jesteśmy zagrożeniem dla współuczestników rajdu.


Nocleg

    Do schroniska należy przybyć możliwie wcześnie. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 rano. Po przybyciu do schroniska należy przebrać ciężkie górskie buty na inne lżejsze obuwie. Im wcześniej wyjdziemy na trasę, tym więcej czasu mamy na południowy odpoczynek (kiedy słońce najmocniej grzeje), a do schroniska przybywamy przed zmrokiem.