Zachowanie się w górach

    Unikajmy bezcelowych krzyków, śpiewów, nawoływań.
Nie zrywajmy kwiatów (zwłaszcza krokusów na wiosnę), nie obłamujmy gałęzi, omijajmy sadzonki, nie niszczmy grzybów trujących, znalezione grzyby jadalne ucinajmy przy samej ziemi - nie wyrywajmy z grzybnią.
Niedopuszczalne jest zabijanie leśnych istot, płoszenie zwierzyny.
Bezmyślnością jest umieszczanie napisów na korze drzew, głazach, ścianach grot.
Karygodne jest pozostawianie po sobie śmieci w górach.
Nie rozpalajmy ognisk w miejscach do tego niedozwolonych, unikajmy wyrzucania niedopałków.