Baner: teksty piosenek, chwyty gitarowe

JAK DŁUGO NA WAWELU

F C
Jak długo w sercach naszych,
F
Choć kropla polskiej krwi
C
Jak długo w sercach naszych
F
Ojczysta miłość tkwi

Ref.
F g
Stać będzie kraj nasz cały,
C F
Stać będzie Piastów gród,
D g
Zwycięży Orzeł Biały
C F
Zwycięży polski lud

Jak długo na Wawelu,
brzmi Zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór karpackich,
rozbrzmiewa polski ton.

Jak długo Wisła wody,
na Bałtyk będzie słać.
Jak długo polskie grody,
nad Wisłą będą stać