Bacówka w Bartnem
Schronisko górskie - Schronisko górskie (bacówka) w Bartnem, pieczęć pamiątkowa
Położenie - 655m n.p.m.
Otwarcie - 1976r.
Dane kontaktowe, usługi:
- 38-307 Sękowa
- tel.: (18) 351-80-32
- Bacówka - Bartne

- noclegi
- jadalnio-świetlica z kominkiem
- bufet/sklepik
- boisko do piłki siatkowej
Warianty dojścia do schroniska:
- od schroniska na Magurze Małastowskiej szlakiem niebieskim 3g.
- z Dragaszowa przez wieś Bartne drogą jezdna bez znaków 2g.
Troszeczkę historii:
Schronisko w Bartnem powstało z chwilą wyznakowania szlaku turystycznego z Beskidu Śląskiego w Bieszczady. Powstanie tego szlaku przyczyniło się do ożywienia turystycznego Beskidu Niskiego. Zwiększony ruch turystyczny wymusił wybudowanie jakiegoś trwałego obiektu, który mógłby służyć za bazę noclegową.Pierwszy obiekt-schron powstał w 1953r., w budynku tamtejszego gospodarza. W 1964r. stacja turystyczna PTTK w Bartnem całkowicie spłonęła. Odbudowę schroniska podjęto w roku 1974, a ukończono w 1977r. W ten sposób w Beskidzie Niskim powstał drugi obiekt turystyczny, który miał obsługiwać ruch turystki kwalifikowanej.
Niektóre atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- piękne położenie wsi Bartne
- panorama Bartnego z okien Bacówki PTTK
- rezerwat skalny "Kornuty" w masywie Magury Wątkowskiej
- widokowe polany na Magurze Wątkowskiej
- zabytkowe cerkiewki we wsi Bartne
- kapliczki przydrożne
- stara cerkiew w Wołowcu
Znakowane przejścia do najbliższych schronisk PTTK:
- schronisko na Magurze Małastowskiej za znakami niebieskimi 4g.