Schronisko Murowaniec
Schronisko górskie - Schronisko górskie - Murowaniec, pieczęć pamiątkowa
Położenie 1500m n.p.m.
Otwarcie schroniska 1925r.
Dane kontaktowe, usługi:
- 34-500 Zakopane
- tel.: 539-537-910
- murowaniec.com
- rezerwacje@murowaniec.com

- 110 miejsc noclegowych
- restauracja, bufet
- łazienki
- górska biblioteczka, Wi-Fi
- narciarnia, miejsce do suszenia odzieży
Warianty dojścia do schroniska:
- wyjazd kolejką linową z Kuźnic na Kasprowy Wierch, dalej przez Suchą Dolinę Stawiarską znakami żółtymi 1g.
- z Kuźnic przez Boczań, Skupniów Upłaz, przełęcz Między Kopami, Królową Rówień za znakami niebieskimi 1g. 45min
Troszeczkę historii:
Początki zagospodarowania turystycznego na Hali Gąsienicowej sięgają końca XIXw. W 1890r. TT wykupiło od górali część hali wraz ze znajdującymi się tam dwoma szałasami, które zaadoptowało na cele turystyczne. Z czasem szałasy połączono i powstało małe schronisko. Schronisko przetrwało osiem lat i było w tym czasie wiele razy remontowane i przebudowywane. Obecne schronisko było budowane przez pięć lat w wielkim trudzie. Najwięcej kłopotów sprawiał transport materiałów oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Wiele pomagało wojsko. Głazy na budowę dostarczano m.in. wagonikami kolejki wąskotorowej spod ścian Kościelca. Drugą wojnę światową schronisko przetrwało bez uszczerbku i zostało uruchomione przez PTT zaraz po wyzwoleniu. W latach pięćdziesiątych budynek poddano kapitalnemu remontowi i rozbudowie. W 1963r. znacznych zniszczeń w schronisku dokonał pożar, ale dzięki pomocy wojska oraz turystów obiekt został szybko odbudowany.
Niektóre atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- piękna panorama szczytów otaczających Halę Gąsienicową
- Stawy Gąsienicowe
- otoczenie Czarnego Stawu Gąsienicowego
- kamień pamiątkowy postawiony ku czci Mieczysława Karłowicza, który zginął pod lawiną snieżną stoków Małego Kościelca
- eksponowane przejście po klamrach na szlakach do Doliny Pięciu Stawów Polskich
- Zmarzły Staw pod Zawratem
- hale górskie oraz łany kosodrzewin
- nocna panorama Zakopanego oglądana z przełęczy Między Kopami
Znakowane przejścia do najbliższych schronisk PTTK:
- do schroniska w Roztoce prze Polanę i Rówień Waksmundzką znakami zielonymi, czerwonymi 3g.
- do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich przez Zawrat znakmi niebieskimi 4g.; przez Kozią Przełęcz znakami niebieskimi, zielonymi oraz żółtymi 4g.; albo przez Dolina Pańszczyca, Krzyżne znakami żółtymi 5g.