Schronisko na Markowych Szczawinach
Schronisko górskie - Schronisko górskie - , pieczęć pamiątkowa
Położenie 1180m n.p.m.
Otwarcie 1906r.
Dane kontaktowe, usługi:
- 34-222 Zawoja
- tel.: 33 877-51-05
- markoweszczawiny.pttk.pl
- markowe.szczawiny.@op.pl

- pokoje na różną ilość osób oraz z różnym wyposażeniem
- możliwy nocleg na podłodze (w przypadku braku miejsc w pokojach)
- bufet, kuchnia
Warianty dojścia do schroniska:
- przełęcz Krowiarki, za znakami niebieskimi 1.5-2g.
- Zawoja-Widły, znakami czarnymi przez Kwiatek i Ryzowaną 2.5g.
- znakami zielonymi przez Markowe Rówienki 2.5g
- znakami żółtymi przez Czatoże ok. 2.5g.
Troszeczkę historii:
Twórcą schroniska na Markowych Szczawinach był dr H. Zapałowicz - ówczesny prezes i założyciel Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Zawoi. W 1906r., w trzy miesiące od wyboru miejsca pod budowę (polana Markowe Szczawiny), schronisko stało już gotowe. Wraz ze wzrostem ruchu turystycznego sukcesywnie obiekt rozbudowywano i modernizowano.W 1922r. dobudowano jadalnię, w trzy lata później kuchnię i spiżarnię, w 1926r. dwa pokoje na poddaszu. 1935r. - powstają dalsze sale noclegowe. 1958r.- wybudowano nowy zespół sanitarny. Podczas II wojny światowej schronisko nakazem Niemców miało zostać zburzone, ale poświęceniem ówczesnego kierownika obiektu Pana Wielgusa - ocalało. W 1964r. przeprowadzono remont generalny schroniska, wyposażając m.in. w kotłownię oraz agregat prądotwórczy. Obiekt posiadał własne ujęcie wody i oczyszczalnię ścieków. Prąd został doprowadzony z Zawoi. Schronisko na Markowych Szczawinach stanowiło cenny zabytek historii polskiej turystyki górskiej do 2007r., w którym to roku dokonano jego rozbiórki na rzecz nowo wybudowanego schroniska i oddanego do użytku w 2009r. Mimo wcześniejszych zapowiedzi stare schronisko nie zostało zachowanie i przeniesione do skansenu w Zawoi. W 1966r., obok schroniska, powstało pierwsze w górach polskich muzeum turystyki górskiej.
Niektóre atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Markowych Szczawinach
- najrozleglejsza w Beskidach panorama z Babiej Góry
- Babiogórski Park Narodowy
- rumowiska skalne w szczytowych partiach Babiej Góry, ściany skalne na Sokolicy
- muzeum przyrodnicze w budynku Dyrekcji BPN
- piękny szlak zwany Percią Akademików (znaki żółte)
Znakowane przejścia do najbliższych schronisk PTTK:
- na Halę Krupową przez szczyt Babiej Góry, przełęcz Krowiarki i Policę znakami czerwonymi 6g. lub płajem (drogą dojazdową do Markowych Szczawin) do przełęczy Krowiarki znakami niebieskimi, dalej znakami czerwonymi 4.5g.
- do schroniska na Pilsku znakami czerwonymi 7-8g.
- do schroniska na Leskowcu za znakami czerwonymi na Mędralową , dalej za znakami zielonymi do Huciska, następnie znakami niebieskimi na Leskowiec 8-9g.