Przez Czerwone Morze - Sygnaturka

gdy węzły wiary
świat rozchwieje
ty nam przynosisz
Wiarę i Nadzieję

sygnaturko sumienia!
nieustannie dzwoń
tylko Miłość i Prawda
to jest nasza broń

gdy drogowskaz życia
kłamstwa wiatr powali
ty nas będziesz wołać
ufnością z oddali

pójdziemy twoim śladem
aby spotkać Boga
poprzez ogień i góry
po nieznanych drogach

poprzez śnieg i morze
twój głos do nas zmierza
sygnaturko sumienia!
w naukach Papieża...

Dopokąd idę..., 1995