Wizyta

popatrz! i przyszedł...
do twojej celi
taka jest siła
EWANGELII

by z twego serca
zdjąć grzechu kamień
by z ciebie zmazać
zbrodnicze znamię

popatrz! przez Niego
Duch Święty wieje
On ci przez kratę
przyniósł nadzieję

Twoja ofiara
przebacza tobie
Bóg ciągle wstaje
w otwartym grobie

popatrz! i przyszedł
jak biały anioł
co w mroku celi
przy Tobie stanął

abyś zrozumiał
w nieszczęściu swoim
że na miłości
tylko świat stoi..


Dopokąd idę..., 1995