Powstaliśmy i idziemy - Ale dopokąd

bądź Ojcze święty! od nas pozdrowiony
od żródeł Wisły - od Twego Krakowa
oby Cię Bóg mógł jak najdłużej w zdrowiu
u steru łodzi Kościoła zachować

i przyjmij od nas proste zgrzebne słowa
i modlitw naszych polski szept żarliwy
ile w nas win i krzywd codziennych?
niech Bóg osądzi sprawiedliwy

ale dopokąd jesteś z nami w łodzi
i oczy Boga na niebie migocą
niech wiatr modlitwy którą odmawiamy
będzie dla Ciebie wsparciem i pomocą