Powstaliśmy i idziemy - Echo z Kaplicówki

słów Twoich echo jeszcze głośno woła
szeptają głośno zbocza i doliny
krzyż ramionami obejmuje przestrzeń
niebo i ludzi znajomej dziedziny

gdy staniesz w ciszy Jego słychać głos
którym kołysze wiarą w nas sumienie
póki nie wyda drżące serce głosu
póki w nas jeszcze cisza i milczenie

przyjdź! stań pod krzyżem tam gdzie On
wyciąga ręce w naszą ludzką stronę
jeszcze wokoło echo Jego słów
zdobi muzyką wielką gór koronę...