Powstaliśmy i idziemy - Powitanie

jak mam Ciebie dziś powitać
w naszych skromnych progach
gdy Ty! jesteś Ojcze Święty!
Namiestnikiem Boga...!

nawet góry wokół klęczą
i schylają gronie
gdy podnosisz gestem ptaka
w powitaniu dłonie

dziś witamy Cię na szlaku
Świętego Sarkandra
bo ta ziemia Ci znajoma
w dziejowych meandrach

Ty! co światu rozplątujesz
swoją wiarą drogi
uświęć swą pielgrzymią stopą
nasze skromne progi

na tej ziemi co splątane
miała dawniej dzieje
Bóg słowami swoich świętych
zawsze siał nadzieję

Ojcze Święty w świecie mówią
gdzie Twa stopa stanie
tam Bóg czulej się pochyla
nad ludzkim staraniem

witaj więc na drodze swiętych
w niewielkim Skoczowie
pobłogosław nas i ziemię
resztę ... Bóg!... dopowie...