Różaniec - Witamy Cię Królowo

gdy sierpień poprzez góry idzie środkiem lata
w kolorowej sukni kwiatów ziół i łąk
Matko naszej nadziei domu i Ojczyzny
przychodzimy do Twoich dobrych czułych rąk

dziś wołamy Cię Matko tu gdzie imię Twoje
króluje w naszych sercach modlitwy czuwaniem
gdy świat zapomniał drogi do Boga... do ciebie...
wołamy głośno Matko o... opamiętanie...

witamy Cię Królowo na naszej "Pustelni"
gdzie Niepokalane Święte Imię Twoje
napełnia ludzkie serca radością i męstwem
wiarą i nadzieją... dobrem i pokojem

więc uczyń nas narzędziem ocalenia świata
zapal w nas jasne światło niezłomnego ducha
i bądź z nami gdy szatan znów zatrwoży świat
przytul nas gdy nad światem wstanie zawierucha

a święci niech nas wiodą przykładem żywota
niech się ciało obraca każde Boże Słowo
Biały Orzeł niech strzeże ojczystego domu
Tyś nam Matką Narodu... Tyś Polski Królową!

otaczaj nas jak dotąd troską i miłością
klękamy dziś przed Tobą w tę sierpniową datę
niech piętnasty sieprnia będzie źródłem łaski
a berło Twego serca niechaj włada światem...