Różaniec - Nawiedzenie św. Elżbiety

jeżeli Matka boga dotknie cię swą łaską
to przez Jej święte ręce Ciebie błogosławi
i zostanie przy tobie radość i nadzieja
Bóg Cię bezradnej w smutku nigdy nie zostawi

głos czuły bożej Matki poruszy Twe serce
w niezwykłym dla miłości i wiary sposobie
i oto dotknie cudem ufności wiary
i przywróci nadzieję co zamieszka w Tobie

i będzie w Tobie wzrastać owocem miłości
to Dzieciątko co Duchem Świętym naznaczone
On błogosławić będzie wszystkie pokolenia
i do niego pójdziemy ufnie po obronę

niech wielbi dusza Pana za Jego opiekę
gdy próśb naszych i modlitw nieustannie słucha
błogosławieni których Bóg łaską naznacza
i Ci których dotąd wiedzie głos Świętego Ducha

i pokora i ufność wobec Bożej mocy
która to w nas ożywia uśpione sumienie
sieje w nas ziarno słowa oraz ziarno życia
i wiara że Bóg widzi w nas każde zmartwienie

Boga będą oglądać Ci czystego serca
którzy pełni pokory niosą człowieczeństwo
wedle bożego prawa i dlatego na nich
spłynie łaska miłości i błogosławieństwo