Różaniec - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

ile trzeba ufności, aby oddać siebie
za grzechy innych ludzi na ołtarzu świata
ale Ty bez wahania posłuchałaś Boga
Matko niech się Twa miłość w nasze życie wplata

Ty bez wahania przecież posłuchałaś głosu
prowadząc swego Syna na ofiarowanie
chociaż nie było łatwo znając Jego los
podjąć to dramatyczne i trudne wyzwanie

bo Syn Człwieczy przyszedł by ocalić świat
i Ty Matko przyjęłaś pokornie głos Boga
gdyż to jedyna droga ludzkiego zbawienia
by iść za jego głosem po cierpienia drogach

ile trzeba miłości by zrozumieć wiarę
i przyjąć bez sprzeciwu niełatwe wyzwanie
gdy trzeba ofiarować całe swoje życie
nim się u kresu drogi przed zbawieniem stanie

ofiary trzeba światu by ocalić siebie
przez wspólnotę wiary i jedność Kościoła
naucz nas Matko boże odczytywać znaki
pokory wobec głosu co o prawdę woła

to ona drogowskazem co nas zaprowadzi
do sensu naszej wiary poprzez jej wyznanie
gdy trzeba nasze życie złożyć na ołtarzu
by stało się przed Bogiem jak ofiarowanie