Różaniec - Ojcze Piotrze! Ty przywołaj na pomoc Anioły

Ojcze Piotrze! Ty przywołaj na pomoc Anioły!
wiesz że dzisiaj coraz trudniej jest nam iść do Boga
Twojej wiary i modlitwy nam więcej potrzeba
i Aniołów by nas strzegły na niełatwych drogach

przed pokusą samowoli co zowią wolnością
oraz prawem które bluźni Chrystusowej woli
niech nas strzegą gdy idziemy drogą Europy
przed obrożą zniewolenia ... nieszczęściem niewoli

rano... wieczór... we dnie... w nocy... o każdej godzinie
niech prowadzą gdy wzywamy wsparcia i pomocy
niech sfruwają tak jak ptaki i w radosnym szumie
niech skrzydłami osłaniają w imię boskiej mocy

nam Aniołów dzisiaj trzeba w trudny czas niewiary
by nas strzegły przed upadkiem i wiodły do nieba
gdy nam szatan poprzekręcał życia drogowskazy
to ich wsparcia i opieki bardziej nam potrzeba

sam Archanioł czujnym wzrokiem spogląda na niebo
gdy skrzydłami wciąż omiata srebrny pył kosmosu
dniem i nocą czuwa z mieczem ... na ziemi... na niebie
aby pomóc nam wypełnić grubą księgę Losu...

Ojcze Piotrze! wiec Aniołów armia niech przybywa
bo o dusze wielka walka i trudna przed nami
jeśli jednak każdy Anioł za człowiekiem stanie
zwyciężymy bo w tej walce nie będziemy sami...