Różaniec - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

w szumie skrzydeł i blasku który płynie z nieba
Anioł oto przynosi radosną nowinę
bądź pozdrowiona w Panu Matko pełna łaski
bo to Bóg z Tobą dzieli radosną godzinę

oto Ty służebnica wydźwignięta z kolan
do roli najpiękniejszej z wszystkich ludzkich matek
weźmiesz Boga w ramiona gdy nadejdzie czas
Małą Ludzką Kruszynę kruchą jak opłatek

bo Tyś błogosławiona między niewiastami
dotknięta Bożym cudem który stał się ciałem
wybrana by być Matką Najwyższego Boga
gdy bez zmazy poczęta dźwigasz Jego chwałę

przez każdego w życiu na ziemi człowieka
który dotknięty łaską niesie w sobie wiarę
i tę radość co płynie z cierpliwej opieki
i miłości matczynej co najwyższym darem

to dzięki tej miłości dzisiaj wszyscy trwamy
złączeni Twą opieką przed obliczem Pana
we współnocie Kościoła w nadziei zbawienia
która w Twój los matczyny życiem jest wpisana

a każdy cud poczęcia jest jak zwiastowanie
jak przez Boga przesłana radosna nowina ,
że oto Bóg dotyka cię łaską nadziei
przez Anioła co strunę miłości napina