Kalna (Niebieska Strażnica) - wiersze do pobrania

Ballada o sercu Jana Pawła II
Niebieska Strażnica
Kalna
Śpiewające kamienie
Głos Jana Pawła II
Wiem - że Matko czuwasz
Niech we mnie śpiewa struna Twego serca
Twoje serce
Otuleni Twoją miłością
W ramiona Kościoła
Nad głową...
Po górach i dolinach... na ziemi i niebie...
Okno dobrej rady
Cień
Boża Reduta
Jeśli Bóg z nami stanie...
Wierzę że w imię Matki...
Bóg zapłać
Grota Matki
Święty Antoni z Kalnej
Bądź pozdrowiona Matko Skrzywdzonych
Poemat różańcowy
Nim TE DEUM LAUDAMUS
Więc wracamy do Kalnej...
Oby Bóg poprzez Ciebie obdarzył nas mocą...
Wracamy więc Matko
Przyjmij Matko mą miłość...
Dlatego przychodzimy
Byśmy mogli wciąż powracać
Powierzmy Matce nasz niepewny los
Królowa Gór
Ecclesia Mater
I pojednaj nas Matko gdy potrzeba z Bogiem