Jezusowi Chrystusowi Królowi - wiersze do pobrania

Pomnik Chrystusa Króla: Ustroń - Zawodzie
Obowiązkiem Narodu jest obrona Krzyża
Niech Cię wielbi Panie Jezu każde nasze słowo
Niech nas przenika Twoja łaska Panie
I serce we mnie śpiewa wielką pieśń radości
Błagamy Panie Jezu o mądrość Narodu
Przyjmij Panie naszych modlitw słowa
Aby pod niebem Twojej łaski struna radości nieustanne drżała
W górę serca to nasze pod Krzyżem wołanie
Krzyż jest fundamentem naszego przetrwania
Krzyż jest własnością Narodu Panie Prezydencie
Znów Panie idziesz dziedzińcem Piłata
Brat Albert
Nałóż nam Jezu mocną zbroję męstwa
Do Ołtarza Ojczyzny przychodzimy Jezu
Jesteśmy przecież tym Narodem
Pójdziemy między wilki głosić Twoją chwałę
Więc opowiem im Panie
Znak krzyża
Będziemy Jezu Twymi Rycerzami
Przebacz Panie Jezu
A na sztandarach niech dumnie wieje
Króluj nam Chryste
I by nas szatan nie zakażał grzechem
Prowadź nas Światłem Ducha
Przyjmij Matko mą miłość
Panie Jezu w wysokiej koronie miłości
Wasze nam jest potrzebne Królestwo i prawo
Ale wierzymy Chryste że dobro zwycięży
Niosąc to najważniejsze dobro oraz miłość
Ecclesia Mater
Trzeba nam Twego Ducha Chryste
Przez łzę wzruszenia
Spójrz na nas matko przez tarczę radości
Przyjdż Królestwo Twoje naszymi groniami
Przyjmij nasz Naród pod Swoją obronę
Jezusowi Chrystusowi Królowi
Ufajmy zatem w Bożą Sprawiedliwość
I pojednaj nas Matko gdy potrzeba z Bogiem
Bóg z Tobą Polsko! oraz tarczą krzyża
Bądź Panie królem naszego Narodu
Wołanie
Modlitwa
Dzisiaj głośno trzeba mówić Chryste Twoje imię