Księga wiary - wiersze do pobrania

Ostatnia wola
Przyjmij Chryste mą miłość...
Księga wiary
Zapal w nas Chryste światło
Łódź
Ojcze Nasz Miłosierny
Twe przebite dłonie
I pacierzem nam będzie każda kropla krwi
Panie naszej historii
Twe znaki i krzyże...
Nocny dyżur
Roztrwoniliśmy skarby nadziei i wiary
Wyproś wielki wiatr Ducha, który nas przewieje...
Oto się zbliża czas Apokalipsy
Wracajmy do Matki... Wracajmy do Polski...
Ojczyznę naszą Chryste osłoń swą miłością...
Chcę wam zostawić przesłanie miłości


Każdego zainteresowanego treścią wiersza ze spisu poniżej proszę o maila:

Pójdziemy walczyć mieczem miłości
Ojczyzno moja bądź błogosławiona!
Uczę się wciąż nadziei co wyrasta z krzyża
Haftowane krwią...
I my takiego tronu pragniemy dla Polski
Rozwiń polskie chorągwie wielką łaską Ducha
Wrócimy Polsce moc i blask
Myśmy dom budowali zawsze w imię Boga
O utracone Matki czułe ręce...
O Matko wędrująca
Więc poprowadź nas Matko...
Gdy trzeba będzie... wierzę... Bóg z łodzi zawoła
Nadzieję naszą kruchą jak biały opłatek
W imię Twoje wołamy pod oknami świata
Czas nagli
Zapalmy wszyscy modlitewne lampki
Dzwonią na trwogę Boże zegary
Ja Tobie tylko Chryste bezgranicznie ufam
Mój Chrystus
I pójdziemy jak Czarniecki...
Do wolnej Polski Siostry i Bracia!
Do Młodych Orląt
Nie zabiorą nam duszy...
Podaj nam swoją rekę która krwawi
Nie ma większej radości niż słyszeć głos Boga
Już szumią nad Krakowem królewskie chorągwie
U Twego tronu dziś składamy róże
Oto Jezu dla Ciebie tron naszego serca
Brama czasu
Matko Białego Orła... Czerwieni i Bieli...
Roztrwoniliśmy skarby nadziei i wiary
O Matko wędrująca...
Lękam się tej zarazy która idzie światem
Bóg będzie srzegł wolności...
Wierzymy że Twa miłość podniesie nas z kolan
Uczę się wciąż nadziei co wyrasta z krzyża
O Chryste! Tyle cierni i ostów dokoła...
Złote ziarna
A może już nadszedł czas męczenników?
Panie Jezu klękamy w imieniu narodu
Pójdziemy Chryste! przez szaleństwo świata
Nam nie potrzebna konstytucja kłamstwa
Wybacz ten okrzyk trwogi
Do Matki Bożej pocieszenia
A przecież Bóg codziennie waży nasze sprawy...
Niech światło Twego Ducha dziś świeci jak słońce
Daj nam prawdę do ręki jak miecz

Idąc za Chrystusem (Golgota beskidzka)
Bądź pozdrowiony w imieniu Chrystusa
Każdy z nas jest Piłatem
Obym nigdy nie stchórzył przed zadaniem krzyża
Przygnieciony krzyżem świata
Oto te dwa cierpienia: Matki oraz Syna
Bym nigdy obojętnie nie minął cierpienia
I nam wciąż podbiegać aby ocierać Twą twarz
Byśmy mogli zrozumieć ciężar tego świata
Bo na pustyni grzechu drzewo obumiera
Byleś wstał... Byleś doszedł... aż do bramy krzyża
Przyjąłeś Panie na siebie bicz upokorzenia
Dwie belki skrzyżowane - ofiara straszliwa
W imię Ojca... i Syna... i Ducha Świętego
Owoc Twego żywota powrócił do Ciebie
Niczym ziarno wdeptane w życiodajną glebę
Bądź Panie uwielbiony w Twych dziełach dokoła