Schroniska PTTK w Beskidzie Małym i Średnim

Beskid Mały rozciąga się od Bramy Wilkowickiej po dolinę Skawy. Najwyższym szczytem tej grupy gór jest Leskowiec. Największe rzeki przedzierające się przez tą część Beskidów to Soła i Skawa. To właśnie w Beskidzie Małym leżą dwa jedyne schroniska PTTK tej części gór - pod Leskowcem oraz na Magurce.

Beskid Średni rozciąga się od Kotliny Żywieckiej w kierunku Myślenic. Ta część Beskidów może wydawać się mniej atrakcyjna turystycznie ze względu na brak schronisk górskich. Najwyższym szczytem jest Lubomir.

Powrót do menu