Schroniska PTTK w Tatrach

Najwyższ± grup± górsk± KarpatTatry, a ich najwyższy szczyt po stronie polskiej to Rysy. Dzielimy je na Tatry Wysokie oraz Tatry Zachodnie. Około 20% powierzchni Tatr leży w granicach Polski.

Piękno Tatr jest szczególne, a składaj± się na nie: ostre szczyty i granie, głębokie doliny, bystre potoki. Okolice Morskiego Oka, Doliny Pięciu Stawów, Hali G±sienicowej s± znakomite do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej. W Tatrach Zachodnich znajduje się wiele jaskiń, a niektóre z nich s± udostępnione turystom. Tatry s± najruchliwszym regionem turystycznym w Polsce. W 1936r. wybudowano kolej linow± na Kasprowy Wierch, co było cudem inżynierii w ówczesnej Polsce. U stóp Tatr leży Zakopane, które jest ¶wietn± baz± wypadow± większo¶ci wycieczek w Tatry.