Różaniec swięty - poniżej wiersze do pobrania

TAJEMNICE ŚWIATŁA - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii


TAJEMNICE BOLESNE - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Droga krzyżowa Pana Jezusa
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu


TAJEMNICE CHWALEBNE - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny