Psałterz Narodu Polskiego - kilka wierszy do pobrania

Księga wiary
Zapal w nas Chryste światło
Łódź
Ojcze Nasz Miłosierny
Twe przebite dłonie
I pacierzem nam będzie każda kropla krwi
Panie naszej historii
Twe znaki i krzyże...